Sistem Tempahan Fasiliti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak- cth (781224087855)
- Katalaluan sekurangnya 12 karakter. Gabungan Satu huruf besar, huruf, nombor dan simbol.
- Simbol ini sahaja dibenarkan #?!@$%^&*-   

 


Nama Pengurus : Mohd Azuan Rizal Bin Ibrahim
No. Telefon Pengurus : 019-5467880 / 019-5710407
No. Telefon Pejabat : 05-2095160
Emel : wan_ksp[at]yahoo.com

Nama Pegawai : Norazrini binti Zainon
No. Telefon : 05-209 5000 (samb: 5308)
No. Faks : 05-242 2403
Emel : azrini@perak.gov.my

Sistem Kenderaan terdiri daripada dua modul iaitu Penyelenggaraan (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dan Pejabat Daerah dan Tanah) dan Tempahan (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak sahaja)

Nama Pegawai : Norshazmil bin Mohd Noh
No. Telefon : 05-2095000 (samb: 5304)
No. Faks : 05-2422403
Emel : amirpsk@perak.gov.my